Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Ariannu

Gwybodaeth am pa gyfleoedd cyllido sydd ar gael i brosiectau sydd o fudd i amgylchedd Cymru ar gyfer bywyd gwyllt a phobl

Galwad agored ynghylch cyllid a chymorth CNC 2018/19

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wrthi’n sicrhau y bydd £3 miliwn ar gael i brosiectau i wella’r amgylchedd ledled Cymru.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi nodi sialensiau hollbwysig sy’n wynebu amgylchedd Cymru.

Byddwn yn cynnig arian a chymorth o fath arall i sefydliadau a all gynnig prosiectau sy’n ymdrin â’r sialensiau hyn.

Sut y gallaf ymgeisio?

Eleni rydym wedi symleiddio’r broses ymgeisio.

Darllenwch ein canllawiau isod ac wedyn ewch ati i lenwi eich datganiad o ddiddordeb cychwynnol. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno eich ffurflen Datganiad o Ddiddordeb yw 14 Ionawr 2018, 23:59. Os byddwch yn llwyddiannus, byddwch yn cael eich gwahodd wedyn i gyflwyno cais llawn.

Nodyn cyfarwyddyd
Ffurflen datganiad o ddiddordeb

Syniadau?

Os hoffech rannu eich syniadau ar gyfer cydweithio, llenwch y ffurflen hon a’i dychwelyd i fundingapplication@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk erbyn 12 Rhagfyr 2017.

Yna, bydd y syniadau hyn yn cael eu casglu a’u rhannu yma ar 15 Rhagfyr 2017. Edrychwch yn y fan hon drachefn i weld y syniadau. 

Diweddariad ar ariannu

Mae ein Diweddariad ar ariannu yn rhoi trosolwg o'r arian sydd ar gael o wahanol ffynonellau i grwpiau ac elusennau ar gyfer prosiectau 


Cyngor am gyllid

Mae gwefan Busnes Cymru hefyd yn cynnig cyngor a manylion am gyllid gan gynnwys offeryn chwilio am gyllid offeryn chwilio am gyllid Busnes Cymru.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Diweddariad Cyllid Medi 2017 PDF [535.5 KB]
Nodyn cyfarwyddyd Galwad agored 2018-19 PDF [953.8 KB]
Ffurflen - Datganiad o Ddiddordeb Galwad Agored 2018-19 WORD [136.6 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.