Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Newyddion a digwyddiadau

Newyddion diweddaraf

CNC yn ymateb i ddigwyddiad halwynedd mewn llyn

Mae swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi ymateb i ddigwyddiad halwynedd mewn llyn yn Ne-ddwyrain Cymru.

09 Chwef 2018

Boncyff mawr ar y llawr nesaf at agoriad i'r fflap llanw gyda strap o'i amgylch ar gyfer ei godi

Ein blog

Dychwelyd i dir Cymru

Gyda phedair blynedd wedi mynd heibio ers i ni ddewis moch coed yn ofalus o boblogaeth ffynidwydd Douglas Abercarn i’w plannu a’u meithrin mewn meithrinfa yn Lloegr, mae 120,000 o goed ifanc bellach wedi dychwelyd adref i’w plannu mewn pridd Cymreig.

Jonathan Singleton, Forest Surveyor

20 Chwef 2018

Blogio o’n lleoedd arbennig

2018 – Blwyddyn y Môr (a’r glannau!)

Rhodri Dafydd

02 Chwef 2018

View of Morfa Harlech beach

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.