Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Rhagolygon llifogydd 5 diwrnod

Fel arfer caiff y rhagolygon llifogydd pump diwrnod eu diweddaru tua 10.30am bob diwrnod ac yn fwy aml pan mae risg uchel neu gymedrol o lifogydd

Cafodd y rhagolygon eu diweddaru’r tro diwethaf am 10:30 ar Dydd Gwener 20 Hyd 2017. Adnewyddwch y dudalen.

Crynodeb

Ar ddydd Sadwrn, mae llifogydd arfordirol yn bosibl ar gyfer rhannau o arfordiroedd de a gorllewin Cymru a Lloegr.

Mae'n bosibl y bydd rhannau o gymunedau arfordirol rhwng Hampshire a Dwyrain Sussex ac o Fro Morgannwg i Wynedd yn llifogi. Gallai tir, ffyrdd ac eiddo arfordirol ynysig ar hyd rhannau eraill o'r arfordirau hefyd lifogi a gallai amharu rhywfaint ar deithio.

Mae tonnau mawr ar hyd arfordiroedd agored yn peri risg i ddiogelwch y cyhoedd.

Mae llifogydd lleol o afonydd a dŵr arwynebol yn bosibl ond ni ddisgwylir ar nos Sadwrn a’n gynnar dydd Sul mewn rhannau o ogledd Cymru a gogledd Lloegr, ac ar ddydd Llun a dydd Mawrth mewn rhannau o dde Cymru a de-orllewin Lloegr.

Efallai y bydd tir, ffyrdd a rhai eiddo yn llifogi ac efallai y bydd tarfu ar deithio.

Friday

Forecast for Friday 20 October 2017

Risg uchel

Bygythiad sylweddol i fywyd - gweithredwch

Question mark

Risg cymedrol

Disgwylir llifogydd - byddwch barod

Question mark

Risg isel

Llifogydd yn bosibl - byddwch ymwybodol

Question mark

Risg isel iawn

Dim angen gweithredu ar hyn o'r bryd

Question mark

Risg isel iawn i’r siroedd sydd ddim yn y rhestr uchod

Saturday

Forecast for Saturday 21 October 2017

Risg uchel

Bygythiad sylweddol i fywyd - gweithredwch

Question mark

Risg cymedrol

Disgwylir llifogydd - byddwch barod

Question mark

Risg isel

Llifogydd yn bosibl - byddwch ymwybodol

Question mark
 • Cymru (11)
  • Pen y Bont ar Ogwr

  • Sir Gaerfyrddin

  • Ceredigion

  • Gwynedd

  • Ynys Môn

  • Sir Fynwy

  • Castell-nedd Port Talbot

  • Casnewydd

  • Sir Benfro

  • Abertawe

  • Bro Morgannwg

 • Y De-orllewin (3)
  • Bournemouth

  • Dorset

  • Poole

 • Deheuol (6)
  • E Sussex

  • Hampshire

  • Ynys Wyth

  • Portsmouth

  • Southampton

  • W Sussex

 • Canolbarth Lloegr (1)
  • Swydd Gaerloyw

Risg isel iawn

Dim angen gweithredu ar hyn o'r bryd

Question mark

Risg isel iawn i’r siroedd sydd ddim yn y rhestr uchod

Sunday

Forecast for Sunday 22 October 2017

Risg uchel

Bygythiad sylweddol i fywyd - gweithredwch

Question mark

Risg cymedrol

Disgwylir llifogydd - byddwch barod

Question mark

Risg isel

Llifogydd yn bosibl - byddwch ymwybodol

Question mark

Risg isel iawn

Dim angen gweithredu ar hyn o'r bryd

Question mark

Risg isel iawn i’r siroedd sydd ddim yn y rhestr uchod

Monday

Forecast for Monday 23 October 2017

Risg uchel

Bygythiad sylweddol i fywyd - gweithredwch

Question mark

Risg cymedrol

Disgwylir llifogydd - byddwch barod

Question mark

Risg isel

Llifogydd yn bosibl - byddwch ymwybodol

Question mark

Risg isel iawn

Dim angen gweithredu ar hyn o'r bryd

Question mark

Risg isel iawn i’r siroedd sydd ddim yn y rhestr uchod

Tuesday

Forecast for Tuesday 24 October 2017

Risg uchel

Bygythiad sylweddol i fywyd - gweithredwch

Question mark

Risg cymedrol

Disgwylir llifogydd - byddwch barod

Question mark

Risg isel

Llifogydd yn bosibl - byddwch ymwybodol

Question mark

Risg isel iawn

Dim angen gweithredu ar hyn o'r bryd

Question mark

Risg isel iawn i’r siroedd sydd ddim yn y rhestr uchod

 

Rhybuddion llifogydd mewn grym

 

Floodline 0345 988 1188 - gwasanaeth 24 awr.

 

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.